Playgroup

โรงเรียนเตรียมอนุบาลนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ

โรงเรียนเตรียมอนุบาล นานาชาติ

หากคุณเป็นผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนเตรียมอนุบาลนานาชาติคุณภาพสูง เพื่อให้บุตรหลานได้มีโอกาสปูพื้นฐานทางภาษา การใช้ชีวิต และความรู้ทางวิชาการอย่างเหมาะสม โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ ทั้งสาขาพระรามเก้าและหลังสวน เป็นทางเลือกที่ครบครัน ซึ่งเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลตั้งแต่อายุ 18 เดือน จนถึง 6 ปี การเรียนการสอนที่โรงเรียนนานาชาติของเรา ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเล็กโดยเฉพาะ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนเตรียมอนุบาลอินเตอร์ในหลักสูตร และบรรยากาศเดียวกับการเรียนการสอนในประเทศอังกฤษ พร้อมได้สำเนียงการพูดแบบชาวอังกฤษแท้

โรงเรียนเตรียมอนุบาลนานาชาติรีเจ้นท์ กับเหตุผลว่าทำไมต้องเลือกเรา

เตรียมอนุบาล อินเตอร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล

การเรียนการสอนในระดับเนอสเซอรี่จะสอนเป็นภาษาอังกฤษในหลักสูตรที่ทั่วโลกให้การยอมรับ และเป็นหลักสูตรเตรียมอนุบาลที่เหมาะสำหรับการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็ก โดยมีมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติอื่น ๆ ทั่วโลก

เตรียมอนุบาล ภาษาอังกฤษ

บุคลากรประสบการณ์สูงและมากความสามารถ

บุคลากรที่ถูกคัดเลือกเข้ามาเป็นครูเนอสเซอรี่ จะต้องเป็นครูชาวอังกฤษที่ผ่านหลักสูตรวิชาชีพครู มีประสบการณ์ในการสอน พร้อมกับได้รับการรับรองความสามารถจากประเทศอังกฤษก่อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณครูทุกคนจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างดีที่สุด ทั้งคุณครูที่สอนในระดับชั้นอนุบาล ตลอดจนคุณครูในโรงเรียนมัธยมนานาชาติของเรา

หลักสูตรเตรียมอนุบาล

เน้นกิจกรรมเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย

โรงเรียนเตรียมอนุบาลนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ตามช่วงวัย ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย และเป็นโรงเรียนเนอสเซอรี่ที่เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  

เตรียมอนุบาล ภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี

โรงเรียนของเราไม่เคยหยุดพัฒนา ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา มีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนระดับเนอสเซอรี่ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับยุคสมัยอยู่เสมอ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ก่อนที่นักเรียนของเราจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

โรงเรียนเตรียมอนุบาลรีเจ้นท์ หลักสูตรการเรียนแบบอังกฤษ

โรงเรียนเตรียมอนุบาลนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพมี 2 หลักสูตร ได้แก่

 • Playgroup เป็นหลักสูตรเนอสเซอรี่สำหรับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 เดือนจนถึง 3 ปี โดยมุ่งเน้นให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการในการเจริญเติบโต หลักสูตรนี้จะให้ความสำคัญกับความสนุกสนานและส่งเสริมบรรยากาศที่ดี เพื่อทำให้เด็ก ๆ ได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านผ่านการเล่นที่ปลอดภัยตลอดทุกกิจกรรม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองของแต่ละครอบครัว ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยและสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม ก่อนที่ลูกหลานจะเริ่มเข้าสู่วัยเรียนในระดับชั้นต่อไป

 

 • EYFS เป็นหลักสูตรจากประเทศอังกฤษที่ใช้สอนในโรงเรียนเตรียมอนุบาลนานาชาติแห่งนี้ โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการสร้างการเรียนรู้เฉพาะบุคคลสำหรับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 1-6 ปี โดยแบ่งการเรียนรู้ตามทักษะ 7 ด้าน ได้แก่ การสื่อสารและภาษา, การพัฒนาสมรรถนะทางกาย, การพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์, การอ่านและเขียน, ทักษะด้านคณิตศาสตร์, ศิลปะ และความเข้าใจโลก 

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติรีเจ้นท์ สาขาของเรา

โรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนอนุบาลนานาชาติรีเจ้นท์ มุ่งสร้างประสบการณ์ทางการศึกษากับ 2 แคมปัสในกรุงเทพ

แคมปัสพระราม 9

โรงเรียนเตรียมอนุบาลนานาชาติรีเจ้นท์ แคมปัสพระราม 9 ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ถือเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หรือร้านอาหาร สามารถเดินทางรับ-ส่งบุตรหลานได้อย่างสะดวก ทั้งขนส่งสาธารณะและรถยนต์ส่วนตัว

แคมปัสหลังสวน

โรงเรียนเตรียมอนุบาลนานาชาติรีเจ้นท์ แคมปัสหลังสวน เป็นเนอสเซอรี่ที่ตั้งอยู่แถวลุมพินี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของโรงเรียน ที่นี่ยังคงเพียบพร้อมไปด้วยอาคารเรียนที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในทุกระดับชั้น พร้อมด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

 

การเรียนการสอนในแต่ละแคมปัสล้วนแต่มีมาตรฐานเดียวกัน โดยสำหรับระดับชั้นเตรียมอนุบาลนานาชาติจะเรียนในหลักสูตร EYFS ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานจากประเทศอังกฤษ และยังมีหลักสูตร Playgroup ที่ช่วยเสริมพัฒนาการในด้านการเจริญเติบโตอีกด้วย

ติดต่อเราเพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

เพราะเราเข้าใจว่าเด็กในวัยนี้ต้องการการเรียนรู้ด้วยการเล่น เราจึงเตรียมความพร้อมด้วยกิจกรรมและวิชาการในหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน พร้อมทีมคุณครูมืออาชีพที่พร้อมดูแลนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด

หากผู้ปกครองท่านใดสนใจ อยากส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมอนุบาลนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพ สามารถติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน หรือสอบถามค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ สาขาพระรามเก้า

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ สาขาหลังสวน

 • 65 ซ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • admissions-bkk@regents.ac.th
 • Tel: 086 391 9888

Facebook: Regent’s International School Langsuan Campus

Line: @regentsschoolbkk

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลย หากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน

  คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้บริษัทสามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่าน ช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาและส่งมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทจะไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์

  คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยบริษัทหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้ หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์อาจไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยบริษัท หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน โดยบริษัทใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา โซเชียลมีเดียตามช่องทางของบริษัท และโซเชียลมีเดียตามช่องทางของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ แก่บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

บันทึกการตั้งค่า