Fees & Payment

ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ

ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ เราพร้อมต้อนรับนักเรียนเข้าสู่สถานศึกษาหลักสูตรอังกฤษชั้นนำ พร้อมส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้รอบด้าน เรายินดีที่จะให้คำแนะนำแก่ท่านถึงนโยบายค่าเทอมของโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม อันเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

ค่าใช้จ่ายก่อนเข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์

ค่าใช้จ่ายก่อนเข้าเรียนเป็นการชำระแบบครั้งเดียว โดยสามารถจำแนกออกเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการสมัคร (Application Fees)

จำนวน 5,500 บาท ชำระเมื่อกรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าเรียน

ค่าลงทะเบียนเรียน (Registration Fees)

จำนวน 75,000 บาท ชำระเมื่อได้รับการตอบรับเข้าศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Enrollment Fees)

จำนวน 95,000 บาท ชำระก่อนเข้าชั้นเรียน

ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ

ในปีการศึกษา 2024-2025 ค่าเทอมของโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์จะพิจารณาตามกลุ่มระดับชั้นปีดังต่อไปนี้

กลุ่มระดับชั้นปี ภาคการศึกษา ค่าเทอมต่อปีการศึกษา (บาท)
เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
Pre Nursery 137,400 137,400 137,400 412,200
Nursery 158,600 158,600 158,600 475,800
Reception 163,600 163,600 163,600 490,800
Year 1 - Year 2 197,500 197,500 197,500 592,500
Year 3 - Year 6 205,200 205,200 205,200 615,600
Year 7 - Year 9 234,400 234,400 234,400 703,200
Year 10 239,970 239,970 239,970 719,910
Pre Nursery 137,400 137,400 137,400 412,200
Nursery 158,600 158,600 158,600 475,800
Reception 163,600 163,600 163,600 490,800
Year 1 - Year 2 197,500 197,500 197,500 592,500
Year 11* 359,955 359,955 - 719,910
Year 12 - Year 13* 363,450 363,450 - 726,900

*ค่าเทอมตั้งแต่ระดับชั้น Year 11 – Year 13 จะต้องชำระเป็นจำนวนเท่ากันทั้ง 2 เทอม ก่อนเปิดภาคเรียน

*ค่าเทอมของระดับชั้น Year 11 และ Year 13 ถูกคิดรวมกับค่าสอบ IGCSE, IB และค่าสอบอื่น ๆ เพิ่มเติมแล้ว

*ค่าธรรมเนียมคิดรวมกับทริปทัศนศึกษาภาคบังคับและเครื่องแต่งกายแล้ว (ไม่นับรวมนักเรียนทุนและนักเรียนที่ใช้สิทธิ์ของบุคลากรในโรงเรียน)

*ทริปทัศนศึกษาค้างนอกสถานที่ของระดับชั้น Year 4 – Year 6 จะมีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่นับรวมกับค่าแบบฝึกหัดหนังสือ, กิจกรรม FOBISIA, ทริปนอกหลักสูตร, กิจกรรมอื่น ๆ หลังเลิกเรียน และทริปศึกษาต่างประเทศ

สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ระดับมัธยมและระดับชั้นอื่น ๆ ได้ที่นี่ : Fee & Payment

ค่าหอพัก โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์

นอกจากรายการค่าเทอมหลักสูตรอังกฤษ โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ เรายังเป็นโรงเรียนประจำนานาชาติที่มีหอพักสมบูรณ์แบบอังกฤษ รองรับนักเรียนที่ต้องเดินทางไกลสู่การเป็นบ้านหลังที่สอง ยกระดับความปลอดภัยสูงสุด ภายใต้การดูแลโดยเจ้าหน้าที่ประจำหอพักอย่างใกล้ชิด พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งสนับสนุนทางด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระดับชั้นเรียน ค่าหอพักต่อเทอม (บาท)
Year 4 - Year 6 107,990
Year 7 - Year 13 126,290
Personal Expense* 30,000

หมายเหตุ : *Personal Expense เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวสำหรับนักเรียนประจำ เช่น ทัศนศึกษาประจำวันหยุดสุดสัปดาห์ บริการทางการแพทย์ 

 

ทั้งนี้ ค่าหอพักตามรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่คิดรวมกับค่ามื้ออาหาร กิจกรรมกลางวัน และค่าซักรีดชุดนักเรียนแล้ว

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์

ค่ามื้ออาหารกลางวัน

ค่ามื้ออาหารกลางวันของนักเรียนทุกระดับชั้น จำนวน 10,600 บาทต่อเทอม ยกเว้นนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพและมีใบรับรองแพทย์ โดยชำระพร้อมกับค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติ

ค่าเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานของท่านพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรอังกฤษที่ระบุในค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ สามารถพิจารณาหลักสูตรเสริมดังต่อไปนี้

หลักสูตรเสริม ระดับชั้นปี ค่าเรียน (บาท)
1. Primary English Language Development (ELD) Reception 24,880
Year 1 - Year 2 37,800
Year 3 - Year 6 40,430
2. Intensive English Language Development (IELD) Year 1 - Year 2 58,130
Year 3 - Year 4 59,130
Year 5 - Year 6 62,530
3. Secondary English Language Development (SELD) Year 7 - Year 9 54,730

ค่าประกันอุบัติเหตุ

เรามีค่าประกันอุบัติเหตุและรักษาพยาบาลแก่นักเรียนคนละ 20,000 บาท โดยทางโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้

ค่าประกันสุขภาพ

ค่าประกันสุขภาพเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ (ไม่บังคับ) สำหรับนักเรียนประจำ ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 12,000 ต่อปี 

ค่าอุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม

ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนเสริมอื่น ๆ จะอยู่ที่ 2,000-15,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละชั้นปีการศึกษา

ค่ารถโรงเรียน

เรามีบริการรถรับส่งไปและกลับจากโรงเรียน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าเทอม รร.นานาชาติรีเจ้นท์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนในทุกระดับชั้น พร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ โดยค่าใช้จ่ายจะคิดตามระยะทางจากโรงเรียน-ที่อยู่ของนักเรียน

ค่าชุดนักเรียน

ชุดนักเรียนโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์แตกต่างกันตามระดับชั้นปี สามารถซื้อและชำระได้ที่ห้องการเงิน

การชำระค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีวิธีชำระค่าเทอมและข้อกำหนดการชำระค่าเทอม ดังนี้

 • ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ชำระเป็นสกุลบาทไทย (ฺBAHT)
 • สำหรับนักเรียนใหม่มีกำหนดการชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมดภายใน 2 สัปดาห์ ส่วนการชำระค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติของนักเรียนทั่วไปจะต้องชำระก่อนเข้าเรียนเทอมใหม่ทุกครั้ง ดังนี้

     – เทอม 1 (ช่วงเวลาเรียนระหว่างกลางเดือนสิงหาคม-กลางเดือนธันวาคม) ต้องชำระภายในวันที่ 6 มิถุนายน

     – เทอม 2 (ช่วงเวลาเรียนระหว่างกลางเดือนมกราคม-กลางเดือนเมษายน) ต้องชำระภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน

     – เทอม 3 (ช่วงเวลาเรียนระหว่างกลางเดือนเมษายน-กลางเดือนมิถุนายน) ต้องชำระภายในวันที่ 14 มีนาคม

 • ผู้ปกครองสามารถชำระค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยการโอนชำระผ่านบัญชีธนาคารของโรงเรียนโดยตรง หรือชำระผ่านบัตรเครดิต (Visa, Master card) 
 • นักเรียนจะไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้หากมีการค้างชำระค่าธรรมเนียม โดยทางโรงเรียนจะคิดค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าจำนวน 5,000 บาท และบวกเพิ่มอีก 500 บาทตามจำนวนวันที่เลยกำหนดชำระ
 • นักเรียนที่ประสงค์ถอนเรียนกับทางโรงเรียนจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เทอม

สอบถามเพิ่มเติมโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ

สอบถามข้อมูลค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ ค่าเทอมอนุบาลนานาชาติเพิ่มเติม หรือติดต่อเราเพื่อเข้าชมบรรยากาศภายในโรงเรียน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

Line: @regents_langsuan, @regentsschoolbkk

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลย หากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน

  คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้บริษัทสามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่าน ช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาและส่งมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทจะไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์

  คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยบริษัทหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้ หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์อาจไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยบริษัท หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน โดยบริษัทใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา โซเชียลมีเดียตามช่องทางของบริษัท และโซเชียลมีเดียตามช่องทางของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ แก่บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

บันทึกการตั้งค่า